Nordfyns Lærerkreds

Vil du være medlem af Danmarks Lærerforening ?

Bliv medlem af DLF

Som medlem af Danmarks Lærerforening har du en stærk fagforening i ryggen. Vi arbejder for dig og dine arbejdsvilkår og hjælper dig, hvis du kommer i knibe på din arbejdsplads.

Din indmeldelse foregår digitalt. 

Vi er din lokale afdeling af Danmarks lærerforening.  

Vi varetager dine interesser,  og hjælper med, at sikre dine rettigheder, hvad angår ansættelse, løn, arbejdstid, arbejdsmiljø og andre forhold.

Du kan komme i en situation, hvor du føler behov for rådgivning i forbindelse med dit job. 

Det kan måske skyldes, at du oplever samarbejdsproblemer, at du har været udsat for vold eller trusler, eller at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. 

Uanset grunden er det ubehageligt, men du kan få hjælp hos din tillidsrepræsentant, eller du kan få rådgivning hos os på kredsen. 

Vi har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger uden dit samtykke.

Du kan kontakte os på Tlf: 64841905 eller mail: 083@dlf.org

Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fagforening, der udvikles i en levende dialog om, hvordan foreningens mål og værdier skal forstås og realiseres.

Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation, som har til formål at varetage medlemmernes pædagogiske, faglige, økonomiske og tjenstlige interesser, styrke sammenholdet og virke for folkeskolens udvikling og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges med.

Læs mere på dlf.org

Begge forældre har ret til barselsorlov.
Få overblik over, hvornår du som overenskomstansat kan holde orlov, hvor meget du kan holde, og om du har ret til løn eller dagpenge.

Er du i tvivl om at du får det rigtige i løn. Så kontakt din TR eller Nordfyns lærerkreds, så kan vi hjælpe dig med at tjekke din lønseddel. Du kan læse mere om løn og vilkår her . Desuden har vi også en løn beregner hvor du kan tjekke om du får det rigtige i løn. 

Spiller klaveret ikke for dig? Er sovsen begyndt at skille?  Eller er farverne til lærredet blevet sværere at blande? 
Lærer i musik, madkundskab eller billedkunst se med her!
Du har nu mulighed for at få et gratis kompetenceløft af Danmarks Lærerforening. Det har vi fået mulighed for at tilbyde, fordi A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål har bevilliget 14 millioner kroner til kurserne.
Tilmeldingen åbner i morgen den 20. april 2022.

Nordfyn Lærerkreds

Vestergade 3,
særslev
5471 Søndersø

Ring til os

Tlf. 64841905 eller 26134851

E-mail

083@dlf.org