Sådan bliver du medlem af

SOm medlem af DLF

Som medlem af Danmarks Lærerforening har du en stærk fagforening i ryggen. Vi arbejder for dig og dine arbejdsvilkår og hjælper dig, hvis du kommer i knibe på din arbejdsplads.

sådan bliver du medlem

Du melder dig ind ved at udfylde en elektronisk blanket.

I forbindelse med indmeldelsen beder vi om en række oplysninger, som er nødvendige for indmeldelsen (dit cpr-nummer, navn og dine kontaktoplysninger samt din beskæftigelsessituation og uddannelse).

Når du har indsendt den udfyldte blanket, vil foreningen behandle dine oplysninger. Herefter modtager du et brev om, at du er blevet meldt ind, og Danmarks Lærerforening vil opkræve kontingent.

Indmeldelse i fraktion 4, medlemmer på pension eller efterløn

Hovedstyrelsen vedtog på hovedstyrelsesmødet 18.-19. juni 2019 at ændre på principperne for indmeldelse i fraktion 4, som omfatter medlemmer på pension eller efterløn, jf. vedtægternes § 13.Ændringen indebærer, at man som noget nyt kan søge om indmeldelse i fraktion 4 uden allerede at være medlem af Danmarks Lærerforening. 

Ønsker du, at søge om indmeldelse i fraktion 4, skal du kontakte Medlemsservice 
på tlf. 33696300 eller medlemsservice@dlf.org

Hvad får du ud af at være medlem?

Som medlem af Danmarks Lærerforening får du adgang til råd og vejledning om dit ansættelsesforhold, kurser og kompetenceudvikling samt en lang række medlemsfordele, fx medlemsbladet Folkeskolen.

Hvis du skifter job eller ansættelsessted

Som medlem af Danmarks Lærerforening får du adgang til råd og vejledning om dit ansættelsesforhold, kurser og kompetenceudvikling samt en lang række medlemsfordele, fx medlemsbladet Folkeskolen.

Hvis du skifter job eller ansættelsessted

Hvis du skifter stilling eller ansættelsessted, skal du meddele det til Danmarks Lærerforening via “Min side”.

Hvis du flytter – herunder flytning til udlandet

Du behøver ikke indsende flyttemeddelelse, medmindre du flytter til udlandet.

Danmarks Lærerforening modtager oplysninger om navne og adresseændringer direkte fra Det Centrale Personregister (CPR). Ændringen registreres automatisk, derfor behøver du ikke melde adresseforandring til os, medmindre din bopælsadresse afviger fra din folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til Sverige eller Tyskland, kan du stadig modtage medlemsbladet “Folkeskolen”, men flytter du til andre lande, vil bladet som standard blive afmeldt grundet de høje portoudgifter.

Du har dog altid mulighed for at læse bladet på nettet: www.folkeskolen.dk.

Sådan melder du dig ud

Udmeldelse skal ske skriftligt – ved at sende en mail til 083@dlf.org

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Eksempel: Er din udmeldelse dateret den 31. maj, vil den træde i kraft pr. 1. juli.

Du bliver i Lærernes a-kasse, når du melder dig ud af Danmarks Lærerforening. Du kan læse mere om, hvordan du melder dig ud af Lærernes a-kasse i deres vedtægter.

Særlige omstændigheder omkring udmeldelse

Du kan ikke melde dig ud, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.