Fraktion 4

Som pensionist kan du fortsat være medlem af Danmarks Lærerforening og nyde en lang række fordele. Som pensioneret medlem bliver du del af fraktion 4, der er for de medlemmer, der er gået på pension eller efterløn. Som medlem af fraktion 4 betaler du kun et reduceret kontingent, både til foreningen og til kredsen. 12 år efter din folkepensionsalder bliver du automatisk kontingentfri.

Råd og vejledning

Hvis du som pensioneret medlem har brug for råd og vejledning, skal du henvende dig til Nordfyns Lærerkreds. Kredsen inddrager Danmarks Lærerforenings sekretariat, hvis det er nødvendigt.

Stemmeret og indflydelse

Du har stadig stemmeret og kan påvirke debatten og beslutningerne i Nordfyns Lærerkreds. På den måde har du stadig indflydelse på foreningens politik og dens forhandlere. Du kan naturligvis fortsat deltage i kredsgeneralforsamlinger og lokale kredsarrangementer som vores pensionist tur.

Fraktion 4 i hovedstyrelsen

Fraktion 4 har et medlem i hovedstyrelsen og 10 delegerede i kongressen. Du er med til at vælge hovedstyrelsesmedlemmet, og du kan selv vælges til tillidsposter i foreningen.

Pensionist tur den. 8 september 2021
Turen gik til Kalundborg og omegn

Fotos fra pensionist turen 2021