Hvad kan Nordfyns Lærerkreds
gøre for dig ?

En stærk fagforening

97 % af alle lærere i Nordfyns kommune er medlemmer i
Nordfyns Lærerkreds. Netop derfor står vi stærkt 

 

 

Det betyder, at vi hjælper med sikre dine rettigheder, hvad angår ansættelse, løn, arbejdstid, arbejdsmiljø og andre forhold. 

Vi varetager også dine interesser som lærer, børnehaveklasseleder, vejleder, konsulent eller psykolog i Nordfyns kommune på en række områder.

Vi er på din arbejdsplads

På alle skoler og de fleste andre arbejdspladser har vi en tillidsrepræsentant.
De står i første række og er tættest på medlemmerne. De har ofte den direkte indflydelse på arbejdspladsen.
Det er også dem, der kan besvare en række spørgsmål for dig og give dig gode råd og vejledning.

Bliv aktiv i Danmarks Lærerforening

Overvejer du at stille op til en tillidspost? Eller er du bare nysgerrig på, hvad det vil sige at være tillidsvalgt? 
Som tillidsvalgt i Danmarks Lærerforening har du indflydelse på dit og dine kollegers arbejdsliv, og du er med til at forme foreningens strategi. Her på siden kan du finde viden, blive inspireret og høre fra nogle af foreningens tillidsvalgte, hvorfor de har valgt at være aktive i Danmarks Lærerforening. Du kan også finde ud af, hvordan man bliver valgt og læse mere om organisationsuddannelsen for tillidsvalgte. 

Deltag i faglig klub

I den faglige klub kan du og dine kollegaer diskutere alle relevante forhold, uden at ledelsen er til stede. Dog kan personsager ikke drøftes i faglig klub.
Tillidsrepræsentanten er formand for faglig klub, og klubben beskæftiger sig med emner, der falder ind under tillidsrepræsentantens område.

Faglig klub fastsætter selv sin forretningsorden, der godkendes af kredsen. Er der ikke vedtaget en særlig forretningsorden, gælder Danmarks Lærerforenings vejledende forretningsorden.

Cirka to gange om året deltager, formanden og næstformanden i en af jeres fagligklub uden på skolen og fortæller hvad Nordfyns Lærerkreds arbejder med. 

Deltag i Nordfyns Lærerkreds generalforsamling

Nordfyns Lærerkreds holder generalforsamling en gang om året.
På generalforsamlingen fastlægges vores politik og gennemgang af foreningens politik. Det er også her, der vælges medlemmer til vores styrelse.

Medlems fordele

Ferihuse

Danmarks Lærerforening disponerer over seks feriehuse og fem ferielejligheder, som kan lejes af medlemmer og ansatte.
Læs mere her

Sinatur Hotel

Benyt dig af Danmarks Lærerforenings seks konferencehoteller – til kurser eller ferie.
Læs mere her

Lån og Spar Bank

Læs mere om de særlige fordele du – som medlem af Danmarks Lærerforening – kan få i Lån & Spar Bank
Læs mere her

Forsikringer og Gruppeliv

Læs om den frivillige gruppelivsforsikring du kan tegne som supplement til den på din lønseddel samt Lærerstandens Brandforsikring
Læs mere her

Lånemuligheder

Læs mere om dine muligheder for at låne hos Danmarks Lærerforening og Tjenestemændenes Låneforening
Læs mere her

Nordfyn Lærerkreds

Vestergade 3,
særslev
5471 Søndersø

Ring til os

Tlf. 64841905 eller 26134851

E-mail

083@dlf.org